نتایج 1 تا 15 از کل 18 نتیجه
صفحه1 از2

یخچال/فریزر کمبی

یخچال فریزر کمبی طرح استیل با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-IC-SS

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 126,280,000

یخچال و فریزر سفید یورواستار مدل EYP-22-RF-W

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 75,540,000

یخچال و فریزر سیلور یورواستار مدل EYP-22-RF-N41-M7

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 77,040,000

یخچال و فریزر چرمی یورواستار مدل EYP-22-RF-E

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 76,440,000

یخچال فریزر کمبی سفید بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-W

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 118,030,000

یخچال فریزر کمبی چرمی با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-IC-E

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 125,620,000

یخچال فریزر کمبی چرمی بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-E

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 119,020,000

یخچال فریزر کمبی سفید با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-W

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 124,630,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-SS

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 119,680,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-ss

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 78,160,000

یخچال فریزر کمبی سفید عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-W

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 81,130,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-ss

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 82,780,000

یخچال فریزر کمبی چرمی عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-E

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 82,120,000

یخچال فریزر کمبی سفید عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-w

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 76,510,000

یخچال فریزر کمبی چرمی عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-E

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 77,500,000
صفحه1 از2