نتایج 1 تا 15 از کل 18 نتیجه
صفحه1 از2

یخچال/فریزر کمبی

یخچال فریزر کمبی طرح استیل با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-IC-SS

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 114,800,000

یخچال و فریزر سفید یورواستار مدل EYP-22-RF-W

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 75,540,000

یخچال و فریزر سیلور یورواستار مدل EYP-22-RF-N41-M7

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 77,040,000

یخچال و فریزر چرمی یورواستار مدل EYP-22-RF-E

*یخچال مصرف انرژی: +A لاستیک دور در آنتی باکتریال با ...

قیمت فروش: 76,440,000

یخچال فریزر کمبی سفید بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-W

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 107,300,000

یخچال فریزر کمبی چرمی با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-IC-E

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 114,200,000

یخچال فریزر کمبی چرمی بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-E

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 108,200,000

یخچال فریزر کمبی سفید با یخساز یورواستار مدل RF-840NE-W

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 113,300,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل بدون یخساز یورواستار مدل RF-840NE-SS

-یخچال مصرف انرژی +A سیستم کنترل الکترونیکی هوشمند مجهز ...

قیمت فروش: 108,800,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-ss

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 71,050,000

یخچال فریزر کمبی سفید عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-W

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 73,750,000

یخچال فریزر کمبی طرح استیل عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-ss

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 75,250,000

یخچال فریزر کمبی چرمی عرض 70 یورواستار مدل EN-702-RF-E

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 74,650,000

یخچال فریزر کمبی سفید عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-w

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 69,550,000

یخچال فریزر کمبی چرمی عرض 70 یورواستار مدل EN-700-RF-E

_یخچال: مصرف انرژی +A مجهز به دو اواپراتور دارای قفل ...

قیمت فروش: 70,450,000
صفحه1 از2