نتایج 1 تا 5 از کل 5 نتیجه

تلویزیون

تلویزیون 43 اینچ MT43D1300

گیرنده دیجیتال داخلی قابلیت دریافت سیگنال ...

قیمت فروش: 45,900,000

تلویزیون 32 اینچ MT32D1300

گیرنده دیجیتال داخلی قابلیت دریافت سیگنال ...

قیمت فروش: 27,500,000

تلویزیون 49اینچ MT49D2800

گیرنده دیجیتال داخلی قابلیت دریافت سیگنال ...

قیمت فروش: 59,700,000

تلویزیون 55 اینچ MT55D2800

گیرنده دیجیتال داخلی قابلیت دریافت سیگنال ...

قیمت فروش: 82,300,000

تلویزیون 65 اینچ MT65D2400

گیرنده دیجیتال داخلی قابلیت دریافت سیگنال ...

قیمت فروش: 123,000,000